Portal de transparència

 

TRANSPARÈNCIA EN ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME


Informació sobre els instruments d'ordenació del territori i plans urbanístics, així com informació geogràfica .

1. Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears

- Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries

- Sistema d'indicadors de sostenibilitat de les DOT

 

2. Planejament territorial

-MALLORCA
-MENORCA
-EIVISSA
-FORMENTERA


3. Planejament urbanístic - Mapa Urbanístic de les Illes Balears (MUIB)

El MUIB consisteix en la recopilació, harmonització, digitalització i difusió telemàtica del planejament urbanístic de tots els municipis de les Illes Balears. Ha estat desenvolupat pel Govern de les Illes Balears per mitjà de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i dirigit per la Direcció General d'Ordenació del Territori i el Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) emprant la plataforma de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB) i dins el marc de la Llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl.


Visor del MUIB


4. Relació de normes d'ordenació urbanística

5. Convenis i altres instruments urbanístics La Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (BOIB núm. 43 de 29 de març de 2014) estableix, en l'apartat 4 de l'article 20, que l'aprovació dels convenis de gestió urbanística correspon a l'ajuntament respectiu, i regula la seva publicitat en l'article 21

6. Informació geogràfica. Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears IDEIB

Una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, aplicacions, pàgines web, ...) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis geogràfics (descrits a través de les seves metadades), disponibles a Internet, que compleix una sèrie de normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica. Així mateix cal establir un marc legal que asseguri que les dades produïdes per les institucions seran compartits per tota l'administració i que potenciï que els ciutadans els facin servir. (font: IGN)
Podeu descobrir tota la gran potencialitat d'aquesta infraestructura que ens permetrà combinar cartografies de diferents fonts (mapes topogràfics, ortofotografia aèria, cadastre, recursos hídrics, infraestructures, establiments turístics, etc.) d'una manera pràctica i senzilla.


Si voleu conèixer més coses sobre la IDEIB feu clic aquí.

- MAPES-cartografia
- SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)
- Operacions geoestadístiques de les Illes Balears

 

Data d'actualització: 05/07/2017