Torna

Portal de transparència

SUBVENCIONS I AJUDES PÚBLIQUES CONCEDIDES PER L'ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

 

Per a les subvencions concedides a partir de gener de 2016 es facilita la informació existent a la Base de dades nacional de subvencions. Per als exercicis anteriors (2014 i 2015) figuren tots els anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de les subvencions concedides, així com informació sobre el Pla estratègic de subvencions.

Per altra banda, a través del cercador de la seu electrònica, es poden conèixer les convocatòries de subvencions que hi ha a cada òrgan o ens de la Comunitat Autònoma.

Igualment es posen enllaços a les subvencions del FOGAIBA i a les subvencions electorals.


1.Base de Dades Nacional de Subvencions

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix que la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions, estant les diferents administracions públiques concedents obligades des l'1 de gener de el 2016 a subministrar informació a aquesta BDNS sobre les convocatòries i les resolucions de concessió recaigudes. Accés a la Base de Dades Nacional de Subvencions

2.Publicitat de subvencions concedides: Anuncis en el Butlletí Oficial de subvencions concedides

3.Plan estratègic de Subvencions

4.Convocatoria de Subvencions, ajudes, beques o premis

Un cop a la seu electrònica, per buscar les línies de subvencions existents, cal seleccionar el tipus de procediment: subvencions, ajudes, beques i premis, i, segons es tracti, triar entre el tipus de destinatari (persones, empreses o administracions), segons li interessi.

5.Subvencions del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

6.Subvencions electorals per part del Govern a les formacions polítiques que varen concórrer a les eleccions autonòmiques al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars del passat 24 de maig de 2015

7. Evolució de l'import anual de les subvencions que perceben els grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears

 

Data d'actualització: 19/10/2017