Torna

Portal de transparència

RELACIONS DE LLOCS DE FEINA O PLANTILLES DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

  Les relacions de lloc de treball dels organismes autònoms, (Institut Balear de la Dona; Servei d'Ocupació de les Illes Balears-SOIB-; Institut d'Estadística de les Illes Balears-Ibestat- i Escola Balear de l'Administració Pública-EBAP-),així com els llocs del personal funcionari que treballa en les entitats creades per llei com ara Ports de les Illes Balears o Fogaiba, es troben dins les relacions de personal funcionari de la Comunitat Autònoma. Es poden consultar  en aquest enllaç

   Les despeses de capítol I dels  organismes autònoms surten amb les de la resta de personal de l'administració general en aquest enllaç

    Ibsalut: Per consultar les plantilles dels serveis centrals i dels diferents hospitals, i àrees o gerències del Servei de Salut de les Illes Balears, clicau aquí

      Quant a la resta d'ens  del sector públic,  en  el tom 4 (sector públic instrumental) dels Pressupostos de la CAIB,  es mostren un a un, els pressuposts de les entitats per tipologia, amb les despeses de personal.

        

       Data d'actualització: 23/01/2018