Portal de transparència

 

PRESSUPOSTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ACTUAL:


Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

- Pressuposts generals de la CAIB 2018

Si voleu entendre millor com i en què gasta el Govern de les Illes Balears, us mostram aquí de una manera clara com es distribueix el nostre pressupost. D'on vénen els ingressos i a què destinam la despesa.


- Pressuposts generals de la CAIB 2017

- Pressuposts generals de la CAIB 2016

- Pressuposts generals de la CAIB 2015

- Pressuposts generals de la CAIB 2014

- Pressuposts generals de la CAIB 2013

- Pressuposts generals d'exercicis anteriors


Podeu obtenir informació sobre l'estat d'execució dels pressuposts en aquesta pàgina.

 


Data d'actualització: 19/12/2017