Portal de transparència

 

 

Presidència de les Illes Balears

 


 

 

Presidenta : M. Hble.Sra. Francina Armengol i Socias

 

  presidenta@caib.es

Dades biogràfiques

 Adhesió al Codi ètic

 Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

 Retribució: 66240,44 €

 Agenda

 Discursos de la Presidenta

 Presidència: C/ de la Llotja, 3 - 07012 Palma

 Telèfon 971176565 - Fax 971176587

 http://presidencia.caib.es