Torna

Portal de transparència

EMPRESES QUE HAN CONCORREGUT A CADA UNA DE LES LICITACIONS D'OBRES PÚBLIQUES

 

La Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa d'un cercador avançat de licitacions, disponible en aquest enllaç.

També hi ha un enllaç específic per cercar en els expedients de contractes formalitzats.Cada expedient conté la documentació (Actes de les Meses, etc) que respon a la informació objecte de cerca, concretament les empreses que han concorregut a aquesta licitació.

Pot veure també el llistat en Excel de les obres amb preu de licitació superior a 200.000 € (IVA exclós) d'expedients de 2015 i de 2016, amb indicació de les empreses adjudicatàries i amb un enllaç a la documentació on figuren les empreses que han concorregut a cada licitació.

 

Data d'actualització: 03/04/2017