Torna

Portal de transparència

INFORMACIÓ SOBRE L'ATMOSFERA

 

Informació sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle i compliment del Protocol de Kyoto

 

- Inventari emissions contaminants atmosfèrics a les Illes Balears

Els inventaris d'emissions de contaminants a l'atmosfera són una eina fonamental a l'hora de recopilar la informació necessària per establir polítiques de prevenció i correcció de la contaminació.
A més, es presenten les dades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle amb la nomenclatura CRF (formulari comú per a informes) que és el format adoptat per informar els organismes internacionals sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquesta presentació en format CRF s'elabora a partir de les dades detallades de l'inventari SNAP i només s'inclouen els sis gasos o grups de composts d'efecte hivernacle presentant les dades en unitats de CO2 equivalent.
Es presenta la sèrie completa, des de 1990, ja que cada any es recalcula la sèrie completa des de 1990 per aplicar les millores metodològiques de l'esmentada metodologia EMEP/CORINAIR-IPCC a totes les dades històriques. Per tant, totes les dades s'han actualitzat any a any.
També es presenten els gràfics d'evolució per aquests grups de substàncies.
Clicau aqui


- Comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle de les Illes Balears

Podeu trobar la informació en aquest enllaç

 

- Índex de la qualitat de l'aire de les Illes Balears (IQAib)
Per veure les característiques de cada estació juntament amb les dades i valors de l'IQAib dels contaminants analitzats seleccioneu l'estació de la següent llista.
Seguiu els consells segons la qualitat de l'aire.

 

Data d'actualització: 03/04/2017