Torna

Portal de transparència

 

INDICADORS D'EFICIÈNCIA I/O EFICÀCIA DE LA DESPESA EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS PER PART DE LA C.A.I.B.

 

Podeu consultar el compliment dels objectius dels respectius pressuposts en els apartats corresponents del Compte General de cada any.

L'últim Compte aprovat és el de 2016. Per consultar el compliment dels objectius, podeu anar als següents apartats:

Administració General CAIB
»Memòries d'objectius

Servei de salut de les Illes Balears
»Memòries d'objectius

Agència Tributària de les Illes Balears
»Memòries d'objectius

Ho podeu consultar de la mateixa forma en els Comptes aprovats d'anys anteriors:

- Compte general 2015

- Compte general 2014

- Compte general 2013

- Compte general 2012

- Compte general 2011

- Compte general 2010

- Compte general 2009

- Compte general 2008

 

 Data d'actualizació: 06/09/2017