Portal de transparència

 

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS I ELS CONSELLERS I CONSELLERES DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (organigrama amb accés a les seves dades biogràfiques, direcció postal i de correu electrònic, retribucions, declaracions de patrimoni i d’interessos i activitats, agenda  i dades de contacte).

 

Clicant sobre cada ún dels càrrecs podreu accedir a les dades d'interès de la Presidenta o del conseller o consellera corresponent. Concretament podreu trobar el seu nom i llinatges, la foto, les dades biogràfiques i les retribucions de cada ún, amb l'adreça electrònica de contacte,l' accés a la seva agenda  i a la respectiva declaració de béns, interessos i activitats, així com l'adreça i telèfon.

Igualment, clicant sobre l'apartat "Organització" que s'hi indica podreu accedir a l'estructura corresponent de les direccions generals i òrgans que la formen, així com els ens que els són adscrits.

També trobareu, clicant en "Webs inbstitucionals",  les pàgines web dels òrgans i ens que en depenen.

 

Data d'actualització: 19/12/2017