Torna

Portal de transparència

 

Conselleria de Territori, Energia y Mobilitat

 

 

Conseller: Marc Pons i Pons 

 

consellertem@caib.es

Dades biogràfiques

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimoni i declaració d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06 €

Agenda

C/ de la Palma, 4 - 07003 Palma 

Telèfon : 971177300 -  Fax : 971784044 

Organització | Webs Institucionals