Portal de transparència

 

 

Conselleria de Presidència

 

 

 

Consellera:  Pilar Costa i Serra

 

consellerapresidencia@caib.es

Dades biogràfiques

Adhesió al Codi étic

Declaració de patrimoni i declaració de d'interessos i activitats

Retribució: 58461,06 €

Agenda

http://cpresidencia.caib.es

Passeig de Sagrera, 2 - 07012 Palma 

Telèfon : 971176565 -  Fax : 971176264 

Organització Webs Institucionals