Torna

Portal de transparència

 

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

 

 

 

Consellera: Catalina Cladera i Crespí      

 

consellerahisendaiaapp@caib.es

Dades biogràfiques

Adhesió al Codi ètic

Declaració de patrimonio i declaració d' interessos i  activitats

Retribució: 58461,06 €

Agenda

C/ del Palau Reial, 17 - 07001 Palma 

Telèfon : 971176700 -  Fax : 971176748 

Organització | Webs Institucionales