Portal de transparència

 

ACTES DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ

Aquesta informació es troba en cada expedient concret. La designació es realitza de conformitat amb l'article 3 del Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per això, anau a la Plataforma de contractació, per exemple l'apartat d'Adjudicacions, i consultau l'expedient que us interessi.

S'ha de tenir en compte que la normativa preveu que en determinats supòsits no hi hagi meses de contractació, per tant, és possible que les actes no es publiquin en tots els expedients.

 

Data d'actualització: 03/04/2017