Torna

Plans i programes


Plans i programes

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Plans i Programes estadístics de l´IBESTAT
Plans i Programes estadístics de l´IBESTAT Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030
20/12/2021 Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023
01/01/2021 Programa PIBAL FSE+ 2021-2027
Programa PIBAL FSE+ 2021-2027 Direcció General de Fons Europeus
01/01/2021 Programa de Illes Balears PIBAL FEDER 2021-2027
Programa de Illes Balears PIBAL FEDER 2021-2027 Direcció General de Fons Europeus
01/01/2021 Estratègia Regional d'Innovació per una especialització intel·ligent (RIS3)
Estratègia Regional d'Innovació per una especialització intel·ligent (RIS3) Direcció General d'Innovació i Transformació Digital


Plans i programes

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

II Pla d'Igualtat entre dones i homes de l´Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2016-2019)
I Pla d'Igualtat entre dones i homes de l´Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2012-2015)
Plans d'igualtat dels ents del sector públic instrumental autonòmic
01/01/2024 Pla d'actuació de l'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears per a l'any 2024
Pla d'actuació de l'ens públic de radiotelevisió de les Illes Balears per a l'any 2024 Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)
03/05/2021 III Pla d'Igualtat entre dones i homes de l´Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2021-2024)(VIGENT)


Plans i programes

Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

Plans d'actuació de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADRBalears) (Antic IDI)
Plans d'actuació de l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADRBalears) (Antic IDI) Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears (ADRBalears)
19/01/2018 Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025
Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025 Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic
Plans i Programes del SOIB
Plans i Programes del SOIB Servei d´Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
08/04/2020 Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears


Plans i programes

Conselleria de Salut

Plans, Programes i Estratègies del Servei de Salut
Plans i Programes de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Plans i Programes de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa)
01/01/2023 ESTRATÈGIA DE RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT DE LES ILLES BALEARS 2023 - 2027


Plans i programes

Conselleria d'Educació i Universitats

01/01/2024 Govern de les Illes Balears Pla d'Infraestructures Educatives
01/01/2020 Pla de l'Institut  per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2020- 2024
Pla de l'Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar 2020- 2024 Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar
04/01/1018 Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022


Plans i programes

Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat

20/06/2018 Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears


Plans i programes

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

01/01/2015  Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025
Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025 Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB)


Plans i programes

Conselleria de Famílies i Afers Socials

Plans d’Actuació de la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel
Plans d´Actuació i Memòries de l’Institut Balear de la Juventud (IB jove)
Plans de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics
01/01/2024 Pla Anual 2024
Pla Anual 2024 Direcció General de Cooperació i Immigració
01/07/2022 Pla interinstitucional de coordinació per a l'aplicació de la Llei de suport a les famílies (2022-2024)
Pla interinstitucional de coordinació per a l'aplicació de la Llei de suport a les famílies (2022-2024) Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat
01/04/2022 Pla estratègic d'atenció a la infància i l'adolescència de les Illes Balears (2023-2028)
Pla estratègic d'atenció a la infància i l'adolescència de les Illes Balears (2023-2028) Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat
01/01/2022 III Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears (2022-2026)
28/09/2021 V Pla Estratègic d’Igualtat entre dones i homes a les Illes Balears
04/06/2021 2n pla estratègic d'autonomía personal de les persones joves extutelades de les Illes Balears 2021-2025
2n pla estratègic d'autonomía personal de les persones joves extutelades de les Illes Balears 2021-2025 Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat
08/04/2021 II Pla Estratègic de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de les Illes Balears (2021-2024)
09/02/2021 Pla de Coeducació de les Illes Balears (2019-2022)
Pla de Coeducació de les Illes Balears (2019-2022) Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar
10/03/2020 Pla d´Igualtat (2020-2024)
Pla d´Igualtat (2020-2024) Fundació d´Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l´Autonomia Personal de les Illes Balears


Plans i programes

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

11/02/2023 Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes Balears (Tercer cicle 2022-2027)
20/12/2017 Pla especial d'actuacions en situació d'alerta i eventual sequera a les Illes Balears


Plans i programes

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

“Plans de protecció i d'ordenació dels recursos naturals “
“Plans de protecció i d'ordenació dels recursos naturals “ Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal