Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

19/05/2021

Programa Anual d’Estadística 2021 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021 ( aprovat per Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2021 BOIB núm. 064 de 18 de maig de 2021)

IBESTAT


PLANS I PROGRAMES D' ESTADISTICA (IBESTAT)  

Links d'interés: