Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

19/06/2019

Pla d'Ocupació de Qualitat 2017-2020

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

El Pla d’Ocupació de Qualitat 2017-2020, aprovat per la Mesa de Diàleg Social, fixa les principals línies d’actuació en polítiques actives d’ocupació del Govern a mitjà i llarg termini i concep el treball com un eix transversal per al desenvolupament econòmic i el benestar de la ciutadania. El Pla està pressupostat en 341,1 milions d’euros, d’aquests, 173 milions es destinaran a plans específics per a joves, majors de 45 anys i col·lectius vulnerables (amb alguna discapacitat i persones en risc d’exclusió social).

Entre els reptes del Pla d’Ocupació de Qualitat, s’inclou una profunda remodelació del SOIB per fer-lo més àgil i eficient. L’objectiu és convertir-ho en l’eix central del mercat laboral i en el referent per a les empreses en intermediació laboral. Com a actuacions previstes, hi figura crear un pla de millora de les oficines, una pàgina web nova i una aplicació del SOIB per a dispositius mòbils. A més, es destinaran recursos per reduir l’escletxa laboral entre homes i dones i per lluitar contra la discriminació i l’assetjament per raó de sexe. Així mateix, introdueix la perspectiva de gènere en la formació i fomenta les polítiques d’igualtat, amb accions com la creació d’un registre públic dels plans d’igualtat.

Aquest Pla és fruit del diàleg i el consens entre els agents socials i un full de ruta per millorar-ne la competitivitat i garantir-ne la diversificació i sostenibilitat tant social com mediambiental.

Per a més informació podeu descarregar el següent document