Torna

Plans i programes

Tornar al llistat de notícies

09/03/2021

Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar


D’ acord amb les finalitats i principis recollits a la LLEi 11/2016, de 28 de juliol. D’igualtat de dones i homes, es concreten els cinc objectius generals: Sensibilitzar, formar i implicar la comunitat educativa en matèria d’igualtat de gènere i coeducació, incorporar la perspectiva de gènere a l’educació, incorporar mesures favorables perquè els centre integrin els models coeducatius, oferir una educació afectiva i sexual integral, amb perspectiva de gènere, que atengui la diversitat sexual, les diferents identitats de gènere i la diversitat familiar i promoure l’establiment de relacions positives, salufables i igualitàries, intervenir en l’àmbit educatiu per prevenir, detectar i actuar davant les violències masclistes i LGTBIfòbiques

Links d'interés: