Torna

Pla Forestal de les Illes Balears

 

Informe de sostenibilitat ambiental (ISA)
PDF 8,59Mb

Sabies que...

- La superfície forestal a les illes Balears és de 220.786,34 ha (44% del territori).

- El 96% de la superfície forestal a les Balears és de propietat privada.

- L'espècie més estesa en les forests de Balears és el pi blanc (Pinus halepensis).

- El 50% de la superfície forestal de Balears es troba en alguna àrea natural protegida.