Torna

Pla Forestal de les Illes Balears

 

Què és el Pla Forestal de les illes Balears?

En principi, es concep el Pla Forestal de les Illes Balears (PFIB) com un pla director que ha d'organitzar i regir la política forestal balear, en matèria de forests i del sector forestal, d'acord amb les competències autonòmiques sobre això. L'àmbit territorial objecte del Pla és la superfície forestal de les Illes Balears integrada pels terrenys que tenen la condició legal de mont segons la normativa forestal estatal.

S'entén com a MÉS QUE UNA ESTRATÈGIA, que acabi definint les prioritats d'actuació sobre els espais forestals en Programes que concretaran la política forestal en els propers 15 anys.