Torna

Participació ciutadana

Instrucció i annexes del procediment de normativa en tramitació

Normativa en tramitació

1) Instrucció de transparència 2021 (part general, contingut i contacte)

2) Instrucció parcial de normativa en tramitació

3) Guia del procediment per al compliment dels tràmits de participació i de transparència de les «Iniciatives normatives en tramitació»

4) Esquema del procediment

  • Annex I. Fitxa per a la consulta prèvia (Enviar a participaciociutadana@dgptv.caib.es)

  • Annex II. Fitxa per a la informació pública (Enviar a participaciociutadana@dgptv.caib.es)

  • Annex III. Fitxa interna d’ajuda per al responsable del microlloc amb la informació per emplenar (l'envia l'òrgan promotor al responsable del microlloc de la conselleria amb la informació a publicar)
  • Annex IV. Model de diligència per incorporar les aportacions o al·legacions arribades telemàticament a l’expedient

5) Manual de pautes orientatives per a la redacció de la informació de transparència de les iniciatives normatives en tramitació (data d’actualització: 23/03/2021)

6) Manual per a la publicació en la Microsite (Normativa en tramitació)

7) Circular de la DGTBG sobre la manera d'acreditar el compliment de les obligacions de transparència dels expedients d'elaboració de normativa davant el Consell Consultiu de les Illes Balears

8) Model de certificat (acreditació de la publicació d'iniciatives normatives en tramitació davant el Consell Consultiu)