Torna

Participació ciutadana

PORTAL DE GOVERN OBERT

El Govern Obert suposa un model de govern que té com a objectiu l'augment de la implicació de la ciutadania en la gestió dels assumptes públics i la millora en la presa de decisions públiques, mitjançant la transparència de la seva actuació i la rendició de comptes per les seves accions, la participació i escolta de la ciutadania, la col·laboració amb altres actors, l'obertura i reutilització de les dades, tot això amb aprofitament dels avanços tecnològics, sobre la base d'un major diàleg.

Podeu trobar tota la informació si cliqueu al següent enllaç.