Torna

Participació ciutadana

PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2022

L'article 6.1.f de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d’abril) encomana a l'Administració autonòmica la confecció d'uns pressuposts participatius, de manera que es doni a la ciutadania l'oportunitat d'opinar sobre l'ordre de prioritats en el capítol d'inversions.

 

Per això, posam al vostre abast documents amb la informació corresponent a les inversions territorialitzades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB), de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i del Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut).

 

Per tal de poder fer les vostres propostes o suggeriments es va habilitar el correu electrònic dg@dgpresup.caib.es ( fins a les 24 h. del 2 de novembre de 2021.)

     TERMINI EXHAURIT


Documents de consulta:

CAIB- Territorialització Administració General

ATIB - Territorialització Agència Tributària

Ib-Salut - Territorialització Serveis de Salut