Torna

Participació ciutadana

PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2018

La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i el bon govern de les Illes Balears estableix l'obligació de publicar per via electrònica l'avantprojecte d'inversions del pressupost, perquè la ciutadania pugui manifestar-hi l'opinió.

Per complir aquesta obligació, posem al vostre abast els documents amb la informació corresponent a les inversions de l'Administració de la CAIB, d'IBSALUT i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, perquè pugueu fer els suggeriments que considereu oportuns a l'adreça següent: dg@dgpresup.caib.es

Els suggeriments rebuts es trametran a la Direcció General de Pressuposts abans de l'aprovació de l'avantprojecte pel Consell de Govern.

El termini de presentació de suggeriments és del 23 al 26 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

TERMINI EXHAURIT