Torna

Participació ciutadana

 

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88 de 28 de juny)

 

Article 2 Principis generals

Les administracions públiques han de promoure la satisfacció adequada de les necessitats de transport dels ciutadans i afavorir-ne la mobilitat, d'acord amb els principis bàsics següents:

 

h) La implicació de la ciutadania mitjançant la participació social en la presa de decisions en matèria de transports i mobilitat.