Torna

Participació ciutadana

 

Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa (BOIB 53 de 14 d'abril)

 

Article 7

Eliminació i reducció de càrregues administratives

 

2. El Govern de les Illes Balears ha de fomentar la transparència, la participación ciutadana i la col·laboració institucional per aconseguir l'eficàcia i l'eficiència necessàries en matèria de creació i consolidació d'empreses. En particular, cal crear, dins el Grup d'Impuls per a la Simplificació i la Reducció de Càrregues Administratives a què es refereix l'article 17 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, un grup de treball específic en matèria de creació i consolidació d'empreses