Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Venda a distància al públic, mitjançant llocs web, de medicaments d'ús humà no subjectes a prescripció mèdica

Amb data 1 de juliol de 2015, es posa en funcionament la plataforma que gestiona telemàticament les comunicacions de les oficines de farmàcia que vulguin realitzar l’activitat de venda a distància al públic, mitjançant llocs web, de medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica.

Les oficines de farmàcia han de fer una comunicació mitjançant l’aplicació informàtica (https://www.distafarma.aemps.es/), al menys 15 dies abans d’iniciar-se l’activitat. Una vegada revisada la documentació aportada per la farmàcia, si es acceptada pel desenvolupament de l’activitat, es facilita el logotip europeu a la farmàcia per a que figuri a la seva web i s’inclou en els llistats d’oficines de farmàcia habilitades per realitzar l’activitat de venda a distància de medicaments.

link Accés a la plataforma Distafarma

link Accés a la llista actualitzada de farmàcies de les Illes Balears

lazo_pdf.gif  Nota de premsa de l'AEMPS sobre la venda a distància de medicaments