Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Concurs Oficines de Farmàcia 2010

ADJUDICATARIS DEFINITIUS I LLISTA DEFINITIVA

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aproven els adjudicataris definitius i la llista definitiva de mèrits en 11 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de la directora general de Farmàcia de data 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig)
go.gif BOIB núm, 156 de 21 de desembre de 2017


ADJUDICATARIS I LLISTES PROVISIONALS CONCURS 2010

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 16 d’octubre de 2017 per la qual s’aprova l’adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits en 11 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de la directora general de Farmàcia de data 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig)
link3.gifBOIB núm. 128 de 19 d’octubre de 2017


NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 28 de setembre 2017 per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració dels 18 concursos convocats mitjançant resolucions de 27 d’abril de 2010 per a l’adjudicació de 18 oficines de farmàcia (BOIB núm. 69, de 6 de maig de 2010)
link3.gif BOIB Núm 121 del 3 d'octubre de 2017


CORRECCIÓ D'ERRORS

Correcció d’errors observats a la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 15 de setembre de 2017 per la qual s’ordena l’execució de la interlocutòria de 26 de maig de 2016 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011
link3.gifBOIB Núm 117 del 23 de setembre de 2017


EXECUCIÓ INTERLOCUTÒRIA DE 26 DE MAIG DE 2017 DICTADA EN EL PO 19/2011

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 15 de setembre de 2017 per la qual s’ordena l’execució de la interlocutòria de 26 de maig de 2016 dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el PO 19/2011.
link3.gif BOIB Núm 115 del 19 de setembre de 2017


CITACIONS A TERMINI

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós-administratiu PO 195/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, interposat contra la Resolució de 30 de març de 2016 per la qual es desestimà el recurs d’alçada interposat contra la Resolució de 19 de novembre de 2015 que va aprovar l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de mèrits en 14 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant lesresolucions de 27 d’abril de 2010
link3.gifBOIB núm. 091 de 19 de juliol de 2016


RESOLUCIÓ D'ADJUDICATARI DEFINITIU I LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 19 de novembre de 2015 per la qual s’aprova l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de mèrits en 14 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de data 27 d’abril de 2010
link3.gif BOIB núm. 172 de 21 de novembre de 2015


RESOLUCIÓ D'ADJUDICATARI PROVISIONAL I LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS

Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 24 d’abril de 2015 per la qual s’aprova l’adjudicatari provisional i la llista provisional de mèrits en 14 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de data 27 d’abril de 2010
link3.gif BOIB núm. 68 de 5 de maig de 2015


RESOLUCIÓ EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA

Resolució del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de 8 d’abril de 2015 per la qual s’ordena l’execució de les sentències dictades per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem en data 16 de febrer de 2015 (PO 19/2011) i en data 17 de març de 2015 (PO 7/2011), que confirmen el contingut de les sentències 3 i 189 dictades per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en data 7 de gener de 2013 i en data 28 de febrer de 2013.
link3.gif BOIB núm. 54 de 16 d'abril de 2015