Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Concurs Oficines de Farmàcia 2010

ADJUDICATARIS DEFINITIUS I LLISTA DEFINITIVA

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aproven els adjudicataris definitius i la llista definitiva de mèrits en 11 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de la directora general de Farmàcia de data 27 d’abril de 2010 (BOIB núm. 69, de 6 de maig)
go.gif BOIB núm, 156 de 21 de desembre de 2017


RESOLUCIÓ D'ADJUDICATARI DEFINITIU I LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS

Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 19 de novembre de 2015 per la qual s’aprova l’adjudicatari definitiu i la llista definitiva de mèrits en 14 dels 18 concursos que es varen convocar mitjançant les resolucions de data 27 d’abril de 2010
link3.gif BOIB núm. 172 de 21 de novembre de 2015


NORMATIVA

pdf.gif  Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia

  Decret 79/2005, de 15 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Decret 25/1999, de 19 de març, que aprova les zones farmacèutiques i el procediment d’'autoritzacio de noves oficines de farmàcia

  Llei 7/1998, del 12 de novembre. LIB 1998/278