Torna

Oposicions CAIB 2018

Novetats

desc_7_punt.png28.03.2018: Cos administratiu. Informació sobre el primer exercici: distribució per aules, sorteig del qüestionari i acords del Tribunal Qualificador

desc_7_punt.pngDistribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici del cos administratiu de la CAIB

En data 28 de març de 2018 es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’Administració general de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data del primer exercici.

L’exercici es durà a terme el dia 7 d’abril de 2018, a les 10.00 hores, a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears (edifici Gaspar Melchor de Jovellanos) i a les seus de Menorca (Can Salort, al carrer de Santa Rita, 11, d’Alaior) i d’Eivissa (antic edifici de la Comandància, al carrer del Calvari, 1, d’Eivissa).

Podeu consultar les relacions esmentades, per illes, a continuació.

desc_7_punt.pngSorteig públic del qüestionari

A les 8.00 hores s’efectuarà el sorteig públic de la prova a l’aula de videoconferència AV01 davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi.

desc_7_punt.pngAcords del Tribunal Qualificador sobre el desenvolupament del primer exercici del cos administratiu de la CAIB

  1. Les persones aspirants, durant l’exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de taps auditius.
  2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l’aula corresponent sempre i quan encara no s’hagi repartit cap examen.
  3. Les persones aspirants que surtin abans d’una hora d’haver iniciat l’examen no podran endur-se’n cap paper.
  4. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d’examen i el qüestionari per respondre.

index.png