Torna

Oposicions CAIB 2018

Novetats

desc_7_punt.png18.04.2018: Cos auxiliar. Informació sobre el primer exercici: distribució per aules, sorteig del qüestionari i acords del Tribunal Qualificador

desc_7_punt.pngDistribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici del cos auxiliar de la CAIB

En data 18 d’abril de 2018 es fa pública la distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les  proves selectives per accedir, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data del primer exercici. 

L’exercici es durà a terme el dia 21 d’abril de 2018, a les 10.00 hores, a la seu del Campus de la Universitat de les Illes Balears (edificis Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya i Ramon LLull) i a les seus de Menorca (Can Salort, al carrer de Santa Rita, 11, d’Alaior) i d’Eivissa (antic edifici de la Comandància, al carrer del Calvari, 1, d’Eivissa). 

Podeu consultar les relacions esmentades, per illes, a continuació.

desc_7_punt.pngSorteig públic del qüestionari

A les 8.00 hores s’efectuarà el sorteig públic de la prova a l’aula de videoconferència AV01 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos davant les persones aspirants que vulguin assistir-hi.

desc_7_punt.pngAcords del Tribunal Qualificador sobre el desenvolupament del primer exercici del cos auxiliar de la CAIB

  • Les persones aspirants només podran tenir damunt la taula: bolígraf, identificació personal, fulls de qüestionari de preguntes, full de resposta, cinta correctora, foli en blanc i aigua.
  • Les persones aspirants no podran tenir a la seva disposició cap mòbil, rellotge intel·ligent o cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de taps auditius.
  • Les persones aspirants que arribin tard només podran entrar a l’aula corresponent sempre i quan encara no s’hagi repartit cap examen.
  • Abans de començar  l’exercici, les persones aspirants s’han  d’assegurar de tenir  els telèfons mòbils aturats per tal de no ocasionar cap molèstia a la resta de persones aspirants durant  la prova.
  • Es considera molt recomanable no esperar al darrer moment per passar les respostes al full de respostes, atès que a l’hora de finalització de l’examen no es permetrà cap prolongació de temps per fer-ho.

index.png