Torna

Oferta Educativa de les Illes Balears

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ I DE MATRICULACIÓ ALS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

(Aquestes dates corresponen al procés d'escolarització 2018-2019 i no estan actualitzades. S'actualitzaran quan es publiqui la resolució que regularà el proper procés 2019-2020)

ABRIL

Del 24 d’abril al 4 de maig Inscripció per a aspirants sense requisits acadèmics

MAIG

Dia 7 Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general
Dia 8 Reclamacions contra les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general
Dia 9 Publicació de les llistes definitives d’aspirants admesos a la prova general
Dia 10 Prova general per a aspirants sense requisits acadèmics
Dia 14 Llista provisional dels resultats de la prova general
Dies 14, 15, 16 Reclamacions contra els resultats de la prova general
Dia 18 Llista definitiva dels resultats de la prova general

JUNY

Del 26 de juny al 2 de juliol Inscripció per  aspirants amb requisits acadèmics de titulació i per als d’accés directe

JULIOL

Dia 3 Llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe
Dia 4 Reclamacions contra les llistes provisionals de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe
Dia 5 Llista definitiva de les persones admeses a les proves específiques i amb accés directe
Dies 5 i 6 Matrícula dels alumnes que tenen accés directe
Dia 6 Prova específica
Dia 10 Publicació de les llistes provisionals dels resultats de les proves específiques
Dies 10, 11 i 12 Reclamació contra les llistes provisionals
Dia 13 Publicació de les llistes definitives dels resultats de les proves específiques i d’adjudicació de places
Del 13 al 20 Matrícula a la secretaria del centre

SETEMBRE

Del 3 al 7

Només per als cicles de GRAU MITJÀ

Inscripció per a:

-Prova general

-Prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics

-Accés directe

Dia 10 Publicació de les llistes provisionals d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics
Dia 10 Reclamacions contra les llistes d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics
Dia 11 Publicació de les llistes definitives d’aspirants admesos a la prova general i a la prova específica per a aspirants amb requisits acadèmics
Dia 12 Prova general
Dia 13 Llista provisional dels resultats de la prova general
Dies 13, 14 i 17 Reclamacions contra els resultats de la prova general
Dia 18 Llista definitiva dels resultats de la prova general
Dia 19 Prova específica
Dia 20 Llistat provisional dels resultats de la prova específica
Dies 20, 21 i 24 Reclamacions contra els resultats de la prova específica
Dia 25 Llista definitiva dels resultats de la prova específica i adjudicació de places
Dies 25 i 26 Matrícula a la secretaria del centre
Dia 24 Inici curs