back

The Employment Observatory

Labor relations

Collective agreements
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2012 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2011 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2010 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2009 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2008 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2007 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2006 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Excel Descarregar Download Collective agreements in the Balearic Islands. Year 2005 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Communicated strikes
Fulla de Càlcul Descarregar Download Strike statistics. Year 2015 [Cat] [Esp] Source: MEYSS
Fulla de Càlcul Descarregar Download Strike statistics. Year 2005-2014 [Cat] [Esp] Source: MEYSS
Disciplinary proceedings
PDF Descarregar Download Disciplinary proceedings. Year 2010 [Cat] Source: Direcció General de Treball
Employment regulation records
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2013 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2012 [Cat] [Esp] Source: MTIN
PDF Descarregar Download Summary of employment regulation records 2011 [Cat] Source: Direcció General de Treball i Salut Laboral
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2011 [Cat] [Esp] Source: MTIN
PDF Descarregar Download Summary of employment regulation records 2010 [Cat] Source: Direcció General de Treball
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2010 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2009 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2008 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2007 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2006 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Fulla de Càlcul Descarregar Download Employment regulation records 2005 [Cat] [Esp] Source: MTIN
Union elections
PDF Download Download Counting of union representatives - Accumulated 2007-2010 [Cat] Source: Direcció General de Treball