Torna

Observatori del treball

Sinistralitat laboral

Estadístiques per comunitats autònomes (font: MEYSS)

Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2014     [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2013     [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2012     [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2011 [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2010 [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2009 [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2008 [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2007 [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2006 [Cat][Esp]
Fulla de Càlcul Descarregar  Descarregar Estadístiques de sinistralitat laboral 2005 [Cat][Esp]

Informes desagregats per illa (font: Direcció General de Treball i Salut Laboral)

PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2014 [Cat][Esp]
PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2013 [Cat][Esp]
PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2012 [Cat][Esp]
PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2011 [Cat][Esp]
PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2010 [Cat][Esp]
PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2009 [Cat][Esp]
PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2008 [Cat][Esp]
PDF Descarregar  Descarregar Informe desagregat per illa. Any 2007 [Cat][Esp]