desc_OBIA_capcalera-01.png

 

La Comissió d’Internet Segura del Govern de les Illes Balears està formada per aquells projectes, àrees o institucions que d’una manera o un altra vetlen per la seguretat dels infants i les persones joves de la comunitat, garantint els seus drets en les seves estades a l’entorn digital. Aquestes entitats són per ordre alfabètic: Convivèxit, la FundacióBIT, l’IBJOVE, ISPIB-Programa Policia Tutor i l’OBIA.

L’objectiu d’aquesta Comissió és investigar, intervenir i prevenir per tal de propiciar que Internet sigui un espai de desenvolupament de les persones, democràtic, saludable i segur; en definitiva, coordinar els projectes per tal d’aprofitar els recursos i analitzar aquesta realitat tan canviant per a programar accions que millorin la seguretat a Internet.