desc_OBIA_capcalera-01.png

Detall Noticies

Estudi sobre l'impacte de la Covid-19 en la infància i l'adolescència de les Illes Balears

16/07/2020

L'OBIA publica les conclusions de l'"Estudi sobre l'impacte de la Covid-19 en la infància i l'adolescència de les Illes Balears"

 

Sobre una mostra de 17.300 participants, el 88% reconeix que ha passat bé o molt bé el confinament

 

El 5% dels enquestats manifesta mancar d'un dispositiu electrònic i el 2,2% no té connexió a internet

 

L'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) publica les conclusions de l'"Estudi sobre l'impacte de la Covid-19 en la infància i l'adolescència de les Illes Balears". La recerca se centra en com han viscut els menors i adolescents d'entre 6 i 18 anys la situació de confinament provocada per la Covid-19.

La iniciativa de l'OBIA, en la col·laboració amb la conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i la conselleria d'Afers Socials i Esports, conclou que el 88% ha viscut la quarantena bé o molt bé. El 12% afirma haver-se sentit malament o molt malament. En aquest segon grup els factors d'índole emocional han tingut un pes molt significatiu en la seva vivència d'aquesta crisi.

S’enviaren més de 200.000 correus electrònics a tots els alumnes de les Illes Balears a partir de 6 anys a través de la plataforma educativa, en què es demanava la seva col·laboració per contestar el qüestionari amb un missatge als pares i tutors legals perquè animessin els seus fills a participar en la iniciativa. Aquesta informació va arribar a les llars de les Balears el 20 de maig i s’obrí un període per respondre fins a final de curs.

La primera setmana s’obtingueren més de 12.000 respostes. Aquest volum de resposta representa el 10 % de tot l’alumnat de les Illes Balears, la qual cosa, des del punt de vista estadístic, té un nivell de fiabilitat i seguretat molt elevat per poder representar àmpliament l’opinió d’aquest sector de població. S’ha de dir que no es pretenia fer una recerca científica, amb tots els requisits propis d’aquest tipus d’estudi. El qüestionari, senzill i curt, constava de quinze preguntes i amb una pregunta oberta sobre propostes o aportacions per millorar la seva situació en aquesta pandèmia. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca va facilitat que el qüestionari arribés a totes les llars de les Illes Balears amb alumnes a partir de 6 anys.

El 5% dels enquestats manca d'un dispositiu electrònic i el 2,2% no té connexió a internet. El 45% dels alumnes han contestat que l'ordinador o dispositiu electrònic que tenen és compartit amb altres familiars.

Una de les explicacions que estableix la OBIA per a entendre l'adaptació positiva dels menors en aquesta situació excepcional és el fet unànime d'haver compartit en família aquesta experiència. La convivència enforteix l'afecte i els vincles que componen la identitat i la cohesió familiar. L'Oficina de la Infància i l'Adolescència, dirigida per Serafín Carballo, destaca també la gran dosi de creativitat mostrada pels més petits, un aspecte a potenciar per part dels adults, com donar-los l'espai perquè desenvolupin eines pròpies d'entreteniment sense necessitat de planificar al detall el temps d'oci del qual disposen.

L'excés de deures, els problemes de coordinació entre alumnes i professors i la possibilitat de compartir més espais virtuals amb els companys de classe són algunes de les peticions que assenyalen els participants. Els més de 17.300 menors enquestats, des del 20 de maig fins al final de curs, van respondre de manera voluntària i anònima a un qüestionari de quinze preguntes.

Aquesta primera radiografia extreta de l'estudi assenyala la necessitat de tenir en compte l'impacte del confinament en les nenes i nens menors de 6 anys i que s'ampliï a pares i mares la participació activa en aquests informes per a conèixer de manera més completa la situació davant situacions excepcionals com l'actual.

Un dels aspectes que preocupa l'OBIA és el fet que el 30% dels enquestats assegura que desconeix l'existència de telèfons d'ajuda als menors, encara que només un 47% de les respostes citaven algun telèfon d'ajuda en concret. El decret de l'estat d'alarma va agreujar la inquietud de diferents ONG's d'infància, que van alertar que el confimament de menors i adolescents anava a produir un augment de les situacions de violència cap als menors.

Cal recordar que el telèfon europeu d'atenció a la infància, gestionat per la Fundació ANAR, és l'116111. És un servei confidencial i gratuït i atès per especialistes durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any.