desc_OBIA_capcalera-01.png

Detall Noticies

CARTA DE L'OBIA DAVANT LA TORNADA A L'ESCOLA

03/09/2020

CARTA DE L’OFICINA BALEAR DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DAVANT LA TORNADA A L’ESCOLA

Aquests darrers dies hi ha hagut una intensa controvèrsia sobre els possibles perills de la tornada dels menors a l’escola. Al mateix temps, hem tingut els resultats de diferents estudis d’institucions de recerca sanitària molt respectables que poden ajudar a aclarir els dubtes sobre el risc de contagi del SARS-CoV-2 dels infants a altres nins o adults, estudis que ajuden a fer llum sobre aquest tema.

Diferents veus de societats professionals sanitàries i sindicals plantegen la necessitat d’endarrerir l’inici del curs escolar i, fins i tot, un percentatge significatiu i creixent de pares manifesta la seva oposició que els seus fills tornin a l’escola. Davant això, és hora de considerar algunes dades més objectives per defensar el dret a l’educació dels infants com un dret sagrat que no podem menystenir, sempre amb les garanties sanitàries necessàries.

Així, el Departament d’Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron ha presentat les conclusions d’un estudi sobre el paper dels infants en la transmissió intrafamiliar del SARS-CoV-2, les quals fan evident que la transmissibilitat dels menors a altres persones és molt baixa, atès que no s’arriba a un 4 % de casos de contagi. L’estudi també posa de manifest que els 163 menors que donaren positiu a Catalunya durant el període de confinament varen presentar quadres molt lleus.

D’altra banda, un estudi del Centre Col·laborador Nacional de Mètodes i Eines (NCCMT), de la Universitat McMaster, finançat per l’Agència de Salut Pública del Canadà, va confirmar que els infants no són una font important de transmissió de la COVID-19. Segons els resultats finals d’aquest estudi, és molt poc probable que els nins menors de deu anys generin brots de COVID-19 a guarderies i escoles.

En aquesta mateixa línia apunten diversos estudis, com el publicat per The British Medical Journal (BMJ) o el del consorci ISARIC4C, del Regne Unit. Segons el primer, la taxa de mortalitat infantil per COVID-19 és sorprenentment baixa. De fet, l’estudi conclou que a la Gran Bretanya no s’ha mort cap nin per COVID-19, i que els sis menors finats en aquest país després de contreure la malaltia ja patien problemes de salut greus abans de contagiar-se.

Altres experts, com la doctora Liz Whittaker, experta en malalties infeccioses del Royal College of Paediatrics and Child Health, es feia ressò d’estudis que posen en evidència el molt baix nombre d’infeccions infantils per COVID-19 durant un període de sis mesos: 651 infants d’una població pediàtrica de 16 milions. Ahir, la directora del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) manifestava davant el Parlament Europeu que les escoles no tenen un paper rellevant en la transmissió de la COVID-19, si s’apliquen les mesures preventives adequades.

Anne Longfield, comissària de l’Oficina de Defensa dels Menors d’Anglaterra, ha insistit que els infants han de menester rebre educació i que les escoles haurien de ser les primeres institucions a obrir i les darreres a tancar, després de fer-ho bars, restaurants i comerços no essencials.

Per tant, l’educació i l’escolarització presencial han de ser una prioritat clara per als alumnes menors d’edat, per als menors amb més dificultats d’integració i adaptació escolar i per als que presenten discapacitats. Això no és contradictori amb totes les garanties i mesures de seguretat sanitària que calgui aplicar. El dret a l’educació és perfectament compatible amb el dret a la salut.

Com a societat adulta, no podem condemnar els nostres infants a una situació de pèrdua de capacitats i de competències essencials per a la vida per causa d’una sensació d’alarma creixent. Hem de mirar també què fan i com ho fan els països del nostre entorn que impulsen amb fermesa l’activitat educativa presencial.

Hem de poder posar una mica de seny i sentit comú en aquesta qüestió, a fi de no perdre de vista tot quant ens hi jugam, sobretot si deixam que les nostres decisions es prenguin segons emocions de por i desconfiança.

Pares, docents, professionals sanitaris i responsables institucionals, polítics i sindicals: és ben hora de defensar tots plegats l’interès superior del menor en aquest debat i de fer l’impossible per garantir que cap infant no quedi enrere. Si romanen a casa seva, és segur que una part important quedarà molt endarrerida i perdrà l’oportunitat que ofereix l’educació de reduir les desigualtats i les bretxes socials i educatives.

Segons l’estudi que l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència va fer sobre la manera com havien viscut els menors el confinament a les Illes Balears, amb una mostra de gairebé 18.000 persones, el 20 % varen manifestar que ho havien passat malament o molt malament, que necessitaven els seus companys i que tenien dificultats per poder seguir la dinàmica escolar de manera telemàtica.

Des de l’Oficina Balear de la Infància i l’Adolescència, òrgan que té com a missió vetlar pel benestar dels nostres infants, volem que els nins i les nines vagin a escola, que ho facin de manera segura i que es puguin beneficiar de tot el que aquesta els ofereix: aprenentatges essencials per a la seva vida i que el món adult els ha de poder garantir.