desc_OBIA_capcalera-01.png

Detall Noticies

ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE

03/07/2020

Des de l’OBIA volem difondre les iniciatives de les administracions de les Illes Balears amb relació a les activitats de temps lliure i oci educatiu per a aquest estiu. Insistim en la necessitat que totes les activitats adreçades als nostres infants i joves compleixin els requisits de seguretat que s’han establert a la comunitat autònoma.

 

Per a més informació, consultau els enllaços següents:

 

CONSELL DE MALLORCA, Activitats de Temps Lliure:

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/normativa_i_documents_dinteres-43982/

 

Comunicació de les activitats d'educació de temps lliure infantil i juvenil:

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=30119

https://joventut.conselldemallorca.cat/

https://joventut.conselldemallorca.cat/oci-educatiu/-/asset_publisher/C7tEX8Q1VJdI/content/activitats-de-temps-lliure

 

CONSELL DE MENORCA:

http://www.cime.es/OrgansGovern/Servei.aspx?ID=10090

 

CONSELL D’EIVISSA:

http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=434&language=ca&codResi=1&codMenuTN=628&codMenu=558

 

CONSELL DE FORMENTERA:

http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?lang=ca

http://www.consellinsulardeformentera.cat/images/stories/descarregues/secretaria/reglament/reglament_temps_lliure_infantil_juvenil.pdf