desc_OBIA_capcalera-01.png

 

Internacional

* Per a poder visualitzar els documents en format PDF ha de tenir instal·lat el programa Acrobat Reader.

 Declaració universal dels drets humans, de 10 de desembre de 1948.
Declaració Universal dels drets del nin, de 20 de novembre de 1959.
 Protocol facultatiu de la Convenció sobre els drets del nin relatiu a la venda de nins, la prostitució infantil i la utilització de nins en la pornografia.
Protocol facultatiu de la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la participació de nins en els conflictes armats.
 Directrius de les Nacions Unides per a la prevenció de la delinqüència juvenil (Directrius de Riad), de 14 de desembre de 1990.
Regles mínimes de Nacions Unides per l’administració de la justícia de menors (Regles de Beijing), de 28 de novembre de 1985.
 Convenció sobre els Drets del Nin de 20 de novembre de 1989 (Castellà).