desc_OBIA_capcalera-01.png

 

Els drets del menor

L'any 1959 l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va votar una resolució en què proclamava la DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS, perquè consideraren que la humanitat deu als infants i joves el millor que pot donar-los, amb la finalitat de proporcionar-los una infància i una joventut felices.

Trenta anys després, el dia 20 de novembre de 1989 i després de 10 anys de feina, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets del Nin, document marc en la defensa dels drets dels menors.

La CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L'INFANT és el tractat internacional que estableix de manera jurídicament vinculant -és a dir, com si es tractàs d'una llei que s'ha de complir- els drets dels infants i adolescents menors de 18 anys, en tot el món.

 

   Convenció sobre els drets de l'infant