desc_OBIA_capcalera-01.png

 

Drets dels joves

L'any 1959 l'Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) va votar una resolució en què proclamava la DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS, perquè consideraren que la humanitat devia als infants i joves el millor que pot donar-los, amb la finalitat de proporcionar-los una infància i una joventut felices.

Trenta anys després, el dia 20 de novembre de 1989 i després de deu anys de feina, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de l'Infant, document marc en la defensa dels drets dels menors.

La CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L'INFANT és el tractat internacional que estableix de manera jurídicament vinculant -és a dir, com si es tractàs d'una llei que s'ha de complir- els drets dels infants i adolescents menors de 18 anys a tot el món.

Aquests drets poden resumir-se en aquesta dotze que presentam a continuació:

Identitat: dret que se'm respecti tal com sóc, a desenvolupar la meva personalitat, a viure segons les meves creences i les meves tradicions.
Tenc dret a un nom i a una nacionalitat, i que la meva identitat es preservi sobre qualsevol circumstància.

A més, tenc dret a expressar-me en llibertat, sempre que les meves opinions no faltin al respecte els altres. Tenc dret a practicar la meva cultura i religió, encara que aquestes siguin minoritàries en el lloc on visc.

Família: dret a una família que m'estimi i m'orienti, a compartir activitats amb els meus pares i no ser-ne separat, si no és necessari pel meu benestar.

Si no puc viure amb els meus pares, tenc dret que em garanteixin un entorn que em permeti desenvolupar-me i ser feliç. En els casos en els quals es consideri que l'adopció és el procés més adequat per satisfer els meus drets, aquesta s'ha de fer amb totes les garanties legals.

Salut: dret a cures mèdiques i a desenvolupar hàbits de vida saludables, lliures de drogues, i a viure en un lloc no contaminat i afable.

Educació: dret a una educació per aprendre a conviure per ser millor, en una escola

en la qual em senti segur, feliç i amb ganes d'aprendre.
L'estat ha de garantir que l'educació primària ha de ser igual i gratuïta per a tots.

Joc: dret a disposar de temps, companys i llocs per jugar.
A més, tenc dret a poder participar en activitats culturals.

Igualtat: dret a no ser discriminat i a rebre atenció i tracte especials si ho necessit.

Els infants i els adolescents tenim els mateixos drets sense importar la raça, la religió, la llengua...

Protecció: dret que no facin mal al meu cos ni als meus sentiments, a no rebre maltractaments, humiliacions, tortures, ni abusos sexuals, a no ser explotat laboralment ni de qualsevol altra forma.
En el cas que sigui internat per raons legals, tenc dret que s'avaluï periòdicament aquesta situació i que em facilitin la meva recuperació i la meva reintegració social.

Participació: dret a rebre informació adequada, a reunir-me amb altres infants i adolescents i a participar, i que les meves opinions siguin tingudes en compte.

La Convenció sobre els Drets de l'Infant ha de ser difosa per l'estat perquè tots puguem conèixer els nostres drets i també les nostres responsabilitats.

Benestar: dret que els meus pares puguin disposar dels recursos necessaris per desenvolupar-me i viure dignament.

Pau: dret a viure en una societat en pau i sense violència, i a formar-me en esperit de solidaritat, tolerància i amistat.

Els infants primer: dret que les decisions es prenguin des de les necessitats dels infants.

Solidaritat: dret que tots els països col·laborin en el desenvolupament integral de tots infants i adolescents de tot el món.

   Convenció sobre els drets de l'infant