desc_04. CMAP-05.png

RECOMANACIONS A CASA

Som a les Illes Balears, al centre del Mediterrani, unes illes amb una important massa forestal. Sobretot a l'estiu, la sequera i les altes temperatures eleven molt el risc d'incendi forestal, per això hem de recordar:

ABANS

  • Mantingueu els camins i les cunetes d'accés a la casa lliures de vegetació seca i morta en una banda de 10 metres d'amplada a cada costat.
  • Recordeu l'obligació de tenir una faixa de defensa de com a mínim 25 metres d'amplada al voltant de les cases aïllades dins zona forestal. En el cas de les urbanitzacions, haurà de ser de 50 metres.
  • Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya.
  • Aneu amb compte que les xemeneies tinguin mataguspires.
  • No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Heu de recordar que han de ser d'obra i amb mataguspires.
  • A l'exterior dels habitatges, és recomanable que hi hagi una presa d'aigua.
  • Les restes vegetals sempre és millor triturar-les i/o fer-ne compost. En cas de fer foc, ha de ser en època i en zona autoritzades. Aïlleu la foguera per evitar que s'escampi.
  • Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals, etc.) i alguna reserva d'aigua.
  • Als jardins i a les tanques dels habitatges s'ha d'evitar la utilització de material inflamable, com ara plàstics, i la implantació de vegetació que crema i propaga ràpidament, com xiprers, brucs i palmeres.
  • No deixeu mai fems al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.

DURANT

  • Si veieu foc o fum, heu d'avisar al servei d'emergència 112 i, en tot cas, seguiu les indicacions de les autoritats.
  • Si el foc envolta la casa, refugieu-vos-hi dins, tanqueu les portes i finestres i tapeu qualsevol entrada d'aire amb draps humits.
  • No s'ha d'abandonar la casa si no hi ha ordre d'evacuació; pot ser el lloc més segur. S'han de desconnectar els subministraments de gas butà, gas natural, gasoil, etc.
  • Si el fum és intens, deixeu els llums encesos i respireu arran de terra.
  • Tanqueu tots els subministraments de combustible i protegiu-vos amb roba de cotó o llana.
  • Ompliu d'aigua la banyera i les piques, ruixeu d'aigua les portes i les finestres o col·loqueu tovalloles banyades sota les portes.
  • Si us fan desallotjar la casa, heu de tancar els interruptors de llum i gas, endur-vos les coses imprescindibles (documentació, doblers i medicaments) i marxar cap allà on us diguin els serveis de seguretat.
  • Deixeu les barreres de la finca obertes.