Torna

MUIB

El MUIB té només caràcter informatiu. No supleix la necessitat de consultar la normativa aprovada i publicada per l'organisme competent.

Cal advertir que, tot i que el visualitzador mostra una cartografia que és una fusió de les categories del planejament municipal i territorial, les fitxes d'informació urbanística generades pel MUIB poden no tenir en compte les determinacions del planejament territorial (especialment els plans territorials insulars), per la qual cosa, la informació de les fitxes MUIB dels municipis no adaptats pot estar parcial o totalment derogada per aquests planejaments superiors, especialment en rústic.

En aquests moments el MUIB no incopora encara el Parc Natural d'Es Trenc-Es Salobrar de Campos.