Torna

El Moment Econòmic de les Illes Balears

El Moment Econòmic de les Illes Balears

 

El Moment Econòmic de les Illes Balears és una publicació mensual elaborada des de la Direcció General d’Economia i Estadístiques. Mostra una anàlisi global i alhora sintètica de la situació econòmica actual de la nostra Comunitat. A més, recull una comparativa entre Espanya i Balears dels principals indicadors i mostra l’evolució gràfica de les variables més rellevants.