Torna

Registre Administratiu de Distribuïdors d'Assegurances i Reassegurances de les Illes Balears

Servei de Política Financera i Assegurances

Cap del servei

Juan B. Llorens Beltrán de Heredia

 

Carrer Palau Reial ,17

Telèfon: 971 17 71 07

07001 Palma

correu electrònic: politicafinancera@tresorer.caib.es

Veure plànol de la situació

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TRAMESA DE LA DECLARACIÓ ESTADÍSTICO COMPTABLE

S’informa que l’article 18 del Reial Decret 287/2021, de 20 d'abril, sobre formació i tramesa de la informació estadistico-comptable dels distribuïdors d'assegurances i reassegurances,  estableix l’obligació de trametre aquesta informació per mitjans electrònics.

Podeu presentar aquesta informació a través del Registre Electrònic Comú (REC): https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d'un certificat electrònic o DNI-e.

L’ organisme destinatari ha de ser la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  En algun dels camps  on es pot escriure  (assumpte o exposa) ha d’indicar que la documentació va dirigida al Servei de Política Financera i Assegurances de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Per a la signatura electrònica de la documentació a adjuntar es pot fer servir l'aplicació gratuita Autofirma. Es pot descarregar al següent enllaç:https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html