Torna

Matrícula PBAU

La matrícula dels alumnes del curs actual, així com la dels alumnes de cursos anteriors, es farà al seu centre educatiu mitjançant el GestIB.

La matrícula dels alumnes que provenen d'altres comunitats autònomes es farà directament a la UIB.

És responsabilitat del centre:

  1. La tutorització als alumnes en tot el procés de matrícula, inclós l'accés i el pagament a UIBdigital.
  2. La correcta introducció al GestIB de totes les dades de la matrícula dels seus alumnes.

És responsabilitat de l'alumne:

  1. La comprovació de les dades que figuren a la seva matrícula.
  2. L'obtenció de les credencials de UIBdigital.
  3. El pagament efectiu de les taxes de matrícula.

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783