Torna

Gestió de la matrícula a ESO i Batxillerat

Aquest són els missatges que heu de consignar, si s'escau, a l'apartat d'observacions Generals de les actes d'Avaluació Final.

1. Alumnes que han obtingut la credencial d'homologació del títol d'ESO.

“L’alumne té homologat el títol de graduat en educació secundària obligatòria”

2. Alumnes que han obtingut la credencial d'homologació del primer curs de batxillerat.

“L’alumne té convalidat el 1r de batxillerat amb una nota mitjana de x,xx”

3. Alumnes que cursen batxillerat reduït.

"L'alumne ha cursat el batxillerat reduït, d'acord amb la disposició addicional tercera de l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015."