Torna

Gestió de la matrícula a ESO i Batxillerat

 1. ESO: Alumnes provinents del sistema educatiu espanyol

  1. Introducció de l’expedient d’acord amb els criteris establerts pel Servei d’Ordenació Educativa.
  2. Resum estructura 1r, 2n i3r d'ESO.
 2. ESO: 4t d’ESO Opció aplicades i opció acadèmiques

  1. S’ha de complir l’estructura d’una de les dues opcions. Resum estructura 4t ESO.
  2. En qualsevol cas, si obtenen títol d’ESO, poden fer Batxillerat o CFM.
 3. Batxillerat: Estructura ordinària

  1. S’ha de complir l’estructura d’una de les tres modalitats.
  2. Resum d’estructura 1r de Batxillerat.
  3. Resum d’estructura 2n de Batxillerat.
 4. Batxillerat: canvi de modalitat o itinerari

  1. En el cas de canvi de modalitat o itinerari, les matèries no cursades de 1r s’han de cursar a distància (IEDIB).
  2. Possibilitat segons historial acadèmic de deixar de fer alguna materia específica.
 5. Batxillerat: Alumnes provinents del sistema educatiu espanyol

  1. Introducció de l’expedient d’acord amb els criteris establerts pel Servei d’Ordenació Educativa.
 6. Batxillerat: Alumnes provinents de sistemes anteriors a la LOMCE

  1. Contactar directament amb el Servei d’Ordenació Educativa.
 7. Convalidacions, exempcions i batxillerat reduït

  1. Hi ha instruccions al respecte sobre convalidacions i exempcions. Resum convalidacions i exempcions.
  2. Tots els alumnes que tenen un títol de CFGM poden fer un batxillerat reduït.
  3. Els alumnes d’ensenyaments professionals de música i/o dansa (5è o 6è) poden fer el batxillerat reduït de la modalitat d'arts. Normativa a la Resolució d’avaluació.
 8. Matèries pendents

  1. És necessària una revisió exhaustiva de les matèries pendents.
  2. La incorporació automàtica de les matèries pendents al GestIb depèn de la data de la matrícula.
 9. Canvi centre

  1. Després del mes de gener si hi ha canvi de centre s’ha de respectar totalment la matrícula del centre d’origen.

Per consultes i dubtes sobre matrícula contacteu amb el Servei d’Ordenació Educativa.

 

Servei d’Ordenació Educativa

ordenacio@dgplacen.caib.es

Tlf:971177783