Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

16226 - Treballs per projectes transversals i l'avaluació competencial en alemany

Entre juny i desembre de l'any 2019 va tenir lloc l'acció formativa "16226 - Treballs per projectes transversals i l'avaluació competencial en alemany". 

Objectius

Els objectius de la formació varen ser els següents:

  • Realitzar cerca de les eines necessàries perquè la classe es basi en l'aprenentatge competencial i orientat a l'acció.
  • Investigar diverses propostes metodològiques i tractar temes didàctics bàsics en l'àmbit de l'alemany com a llengua estrangera.
  • Explorar possibilitats d'utilitzar les noves tecnologies (aplicacions i programes) per a l'aprenentatge basat en projectes.
  • Analitzar el paper del professorat i els beneficis de l'aprenentatge basat en projectes i fer reflexionar als docents sobre el seu propi estil de classe i la seva praxi educativa.
  • Reflexionar sobre un model d'avaluació que sols tingui en compte el resultat final sinó tot el procés d'aprenentatge i l'avaluació per competències.
  • Redactar treballs basats en projectes transversals amb avaluació competencial i elaborar els materials corresponents.

Breu descripció

La formació estava dividida en dues fases: una presencial (al CEP de Palma i les trobades dels grups de treball) i una a distància. 

La fase presencial se subdivideix en tres sessions presencials al CEP de Palma (27 de juny de 2019 de 9.00 a 15:30, 6 de setembre de 16h a 20h i el 29 de novembre de 15:30 a 20h), en les quals hi participaran els formadors i tots els participants i les dues sessions presencials al mes d’octubre de 3h cada una, en les quals només es reuniran els grups de treball.

La fase a distància engloba 4 sessions a distància (de setembre a desembre). Aquesta fase es durà a terme a través de la plataforma Moodle. Aquestes sessions a distància tenen una durada de 3h cadascuna, exceptuant la darrera que només tendrà una 1 hora de durada.

L’objectiu de la primera fase presencial és dur a terme una formació externa en la qual hi participen els formadors i s’empodera els participants amb eines i recursos amb la finalitat de desenvolupar en la segona fase presencial on es reuniran els grups de treball les seqüències didàctiques transversals competencials. La fase a distància també té l’objectiu de redactar aquestes seqüències didàctiques. Finalment, a la darrera sessió de la fase presencial al més de novembre s’ exposaran aquestes seqüències que hauran elaborat els grups de treball per tal plantejar les dificultats i febleses dels projectes, així com rebre feedback dels companys amb l’objectiu de poder millorar-les a la darrera fase a distància al mes de desembre i lliurar els projectes i seqüències didàctiques a finals de desembre.

Transferències

En total, a aquesta acció formativa s'hi varen apuntar 21 persones, de les quals 19 realment hi varen participar. A continuació presentem els projectes pel seu títol i amb les rúbriques que varen desenvolupar els grups. 

En cas d'haver fer projectes que volgueu compartir, aquí trobeu els documents clau amb tota la informació tècnica que heu de fer constar, perquè els companys i companyes disposin de la informació tècnica dels projectes. 

Els projectes compten amb els següent documents:

Miniprojekt 1: Weg mit dem Plastik! 

Imagen de Matthew Gollop en Pixabay

Imagen de Matthew Gollop en Pixabay

El projecte es durà a terme durant tot el curs amb alumnat de 3r d'ESO, per donar-li la importància i la rellevància al tema de la sostenibilitat mediambiental. Mitjançant aquest projecte es treballaran elements transversals com l'educació cívica i el sentit crític. Les diferents activitats es treballaran amb els alumnes que ens visitin d’Alemanya per també donar-li visibilitat internacional a la importància de promoure un model de turisme sostenbible a Mallorca, indret tan concorregut per turistes de tot el món.

Informació tècnica del projecte

Rúbrica d'avaluació 1

Rúbrica d'avaluació 2

Tasques del projectes

Miniprojekt 2: Wir laufen durch die Straßen.

Imagen de mcool en Pixabay

Imagen de mcool en Pixabay

El projecte "Wir laufen durch die Straßen" té per objecte fer una gymkhana amb l'alumnat d'alemany com a segona llengua estrangera de tercer d'ESO en la qual els alumnes puguen posar en pràctica els continguts assolits al llarg del curs escolar. El projecte està completament integrat en la programació dels centres i la gymkhana es farà el 24 d'abril de 2020 a la localitat eivissenca de Santa Eulàlia des Riu.

Informació tècnica del projecte

Rúbrica 1: rúbrica d'avaluació deltreball en equip

Rúbrica 2: Rúbrica de coavaluació

Presentació de les tasques

Material del projecte

Miniprojekt 3: Lust auf...

Imagen de OpenClipart-Vectors en Pixabay

Imagen de OpenClipart-Vectors en Pixabay

Aquest projecte està integrat com a part d'un intercanvi de tipologia telecolaborativa amb el qual l'alumnat de 2n d'ESO ha de crear vídeos sobre educació vial (com van a l'escola?), hàbits alimentaris saludables i esport. 

Informació tècnica del projecte

Rúbrica d'expressió oral

Presentació de les tasques

Exemple: Mindmap

Materials: Quizlet

Miniprojekt 4: Mallorca alternativ und nachhaltig entdecken

Imagen de Leonhard Niederwimmer en Pixabay

Imagen de Leonhard Niederwimmer en Pixabay

El projecte "Mallorca alternativ und nachhaltig entdecken" té per objecte concienciar a l'alumnat i a la ciutadania sobre la importància de preservar el medi ambient amb un model turístic sostenbible. El projecte està pensat per al nivell A2 (4rt d'ESO i 1r de Batxillerat).

Informació tècnica del projecte

Presentació de les tasques, rúbrica i materials

Miniprojekt 5: Wir sind ein Teil Europas

Mabel Amber, still incognito... en Pixabay

Mabel Amber, still incognito... en Pixabay

El projecte "Wir sind ein Teil Europas" tracta de difondre la importància de la diversitat cultural i lingüística a la Unió Europea, fent èmfasi en els països de llengua alemanya i Espanya. Està plantejat per fer-lo amb l'alumnat de 3r - 4rt d'ESO. Tota la feina que es farà mitjançant aquest projecte està orientada a organitzar un intercanvi en el qual hi haja una transferència i intercanvi de tots els aprenentatges experimentats.   

Informació tècnica del projecte

Rúbrica 1

Descripció de les tasques

Presentació del projecte

Miniprojekt 6: Eine Reise nach Berlin organisieren 

Imagen de ArtTower en Pixabay

Imagen de ArtTower en Pixabay

El projecte "eine Reise nach Berlin organisieren" està pensat per fer-lo amb alumnat de batxillerat perquè preparen ells mateixos el viatge d'una forma autònoma i supervisada. L'alumnat haurà de preparar visites guiades fent servir eines TIC per recercar la informació, estructures de treball cooperatiu per treballar en equip i filtrar informació adoptant una actitud crítica. Aquest projecte es farà amb col·laboració amb el departament de Llengües Estrangeres (alemany) Geografia, Història i Economia.  

Informació tècnica del projecte

Rúbrica

Presentació de les tasques