Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

.

Resolució provisional de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 11 d’abril de 2018 per la qual es publica el llistat provisional de la puntuació obtinguda pels centres que han sol·licitat auxiliar de conversa per al curs 2018-2019

Els centres educatius disposen d’un termini de 5 dies naturals a partir de la data de comunicació d’aquesta resolució provisional per presentar les renúncies i/o reclamacions que considerin oportunes mitjançant el model de l’Annex 2.

.

- Resolució provivisonal de la Directora General

- ANNEX1 - Anglès - Llista provisional auxiliars conversa - Puntuació centres

- ANNEX1 - Alemany - Llista provisional auxiliars conversa - Puntuació centres

- ANNEX1 - Francès - Llista provisional auxiliars conversa - Puntuació centres

- ANNEX2 - Reclamació a la Resolució Provisional