Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

.

Resolució definitiva de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 21 de maig de 2018 per la qual s’assignen auxiliars de conversa de llengües estrangeres als centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per al curs 2018-2019

.

Us informam que avui, 22/05/2018, s’ha publicat la Resolució definitiva de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual s’assignen auxiliars de conversa de llengües estrangeres als centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears per al curs 2018-2019.

 
L’annex 1 és la resolució definitiva, amb els llistats definitius dels centres que han sol·licitat auxiliar per idiomes amb la puntuació desglossada un cop valorades les reclamacions, i els annexos 2, amb els llistats de centres per idiomes i l’assignació d’una o mitjà plaça d’auxiliar, així com el llistat de centres que NO han obtingut auxiliar de conversa d’anglès. Als llistats de centres que comparteixen auxiliar, els centres pagadors estan marcats en verd.

 
En el cas que algun centre vulgui renunciar a l’assignació de l’auxiliar, sigui a jornada completa o compartit, us agrairíem que ens ho comuniqueu al més aviat possible. La substitució dels centres que renunciïn a l’auxiliar es farà d’acord amb la puntuació obtinguda pels centres que no han obtingut auxiliar de conversa d’anglès en la resolució definitiva de la convocatòria.

 

Us volem informar, també, que els nomenaments dels auxiliars als centres es realitzaran de juny a setembre, quan el Ministeri d’Educació envia el darrer llistat amb els noms dels auxiliars assignats a les Illes Balears.


Tal com podeu consultar al cronograma del programa que trobareu adjunt al correu, una vegada assignat l’auxiliar al vostre centre a partir del mes de setembre, el tutor s’ha de posar en contacte amb ell o amb ella. En el cas que l’auxiliar no contesti els correus, podeu informar-ne el Servei a través del correu spl@dgfpfp.caib.es. No obstant això, per poder assignar un auxiliar nou al centre, és necessari un correu formal de l’auxiliar o de la persona de contacte que ha designat a la seva sol·licitud per tal de donar-lo de baixa del programa. Fins a la data d’inici del programa, l’1 d’octubre, el MECD no actua per donar-los de baixa en cas que no hagin contestat els correus durant l’estiu.


Us demanam que per a qualsevol dubte, a causa del gran volum de centres i auxiliars que participen al programa, consulteu el cronograma del programa o la Guia per al centres del curs passat. En el cas que no es resolgui el vostre dubte, podeu enviar un correu electrònic o, si fos necessari, telefonar al Servei. Tan aviat tenguem la Guia per al centres actualitzada per al curs que ve, us la farem arribar. Fins a les hores, la guia del curs passat us servirà de model.

.

- Resolució definitiva de la Directora General

- Calendari previst programa auxiliars de conversa

- ANNEX 1 - Llista centres que han sol·licitat auxiliar d'anglès, francès o alemany amb la puntuació desglosada

- ANNEX 2 - Anglès - Llista centres amb auxiliar a mitja jornada

- ANNEX 2 - Anglès - Llista centres amb auxiliar a jornada completa

- ANNEX 2 - Anglès - Llista centres que han quedat sense auxiliar

- ANNEX 2 - Alemany - Llista centres amb auxiliar a mitja jornada

- ANNEX 2 - Alemany - Llista centres amb auxiliar a jornada completa

- ANNEX 2 - Francès - Llista centres amb auxiliar a mitja jornada

- ANNEX 2 - Francès - Llista centres amb auxiliar a jornada completa