Torna

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

.

Proposta de resolució definitiva de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs del cicles formatiu de grau  mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2018

.

- Llista DEFINITIVA de les diferents modalitats:

        - Modalitat A: curs intensiu d’immersió anglesa a l’estranger per a l’alumnat del segon curs de cicles formatius de  grau mitjà o grau superior.

        - Modalitat B: curs intensiu d’immersió anglesa a l’estranger per a l’alumnat del primer curs de batxillerat.

        - Modalitat C: escola d’estiu en llengua anglesa per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària.

.

- Diligència de publicació de la proposta definitiva de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.

.

- Proposta de la resolución definitival de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.